Thẻ: mindfulness

Sưu tầm: LÀM SAO ĐỂ NGỦ NGON HƠN – HEADSPACE

Bài viết của anh Trần Minh Cường - https://tranminhcuong.com/lam-sao-de-ngu-ngon-hon-headspace/ Headspace là một ứng dụng hướng dẫn thiền nổi tiếng với những bài thiền có hướng dẫn ở nhiều chủ đề đa dạng (đối diện với sự căng thẳng lo lắng, vượt qua nỗi sợ hãi, mất cân bằng, chấp nhận sự thay đổi,…). Loại series How To ...

Giới thiệu

Chiếu cói am cỏ

Chiếu cói nơi am cỏ tịch mịch, mời bạn cùng ngồi uống trà

Hello & welcome to my blog!

Danh mục